GDPR

Děláme vše pro bezpečí vašich dat

Organizace Institut nové informatiky z. ú. velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákonem. Jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem naleznete v následujících bodech.

Webové stránky

Obecné

Při používání webových stránek (www.novainformatika.cz) organizace pouze k informativním účelům, tj. nevyužíváte žádné naše služby, nezaregistrujete se, ani nám jinak neposkytujete informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených
vašim prohlížečem. Tato data zahrnují IP adresu, datum a čas požadavku, obsah požadavku, stav přístupu, objem přenášených dat, webové stránka, ze které tato žádost pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze počítačového softwaru, země původu
návštěvníka.

Kontaktní formulář: přihlášení na zájmové vzdělávání

Odesláním kontaktního formuláře (předběžné přihlášky na zájmové vzdělávání), dále jen přihlášky, poskytnete Institutu nové informatiky z. ú., dále jen „institut“, Vaše osobní údaje a dále osobní údaje Vašeho dítěte. Institut tyto údaje dále zpracovává ve své databázi klientů s primárním účelem zjistit základní informace o Vás před doručením řádné přihlášky. Institut bude také využívat údaje k marketingovým aktivitám, které propagují vzdělávací aktivity. Uchovávat je budeme jen nezbytně dlouho dobu nutnou k účelu zpracování.

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Používání služby
Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde. Přehled ochrany osobních údajů pak zde.

Správcem osobních údajů je Ing. Tomáš Bartůněk, ředitel institutu.

Přejít nahoru