VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání pedagogů v nové informatice

Vzdělávání budoucnosti pro nadšené i „líné“ učitele. Osvojte si nové nástroje pro poznání okolního světa. S radostí a chutí pronikněte do světa nové informatiky!

Naši žáci informatiku milují. Naučíte se u nás, mimo jiné, ovládat digitální zařízení, pracovat ve sdíleném prostředí, programovat, modelovat nebo pracovat s daty.

Vyberte si kurz, který vás zajímá, a pojďte žákům zajistit skvělou budoucnost.

Nová informatika pro děti

Naše akce jsou plné zábavy, získávání dovedností (soft skillů) a zkušeností. Věříme, že informatika může být užitečná pro všechny. Vnímáme ji totiž jako prostředek k dalšímu poznávání a měnění světa.

Pojďte s námi poznat „jazyk“ přemýšlení novým způsobem. Velmi malé a dobře promyšlené a odůvodněné kroky vás přivedou do nového světa.

Individuální a firemní výuka

Nejlepší investicí v našich životech je vzdělání. Díky němu můžeme osobně růst a dělat pokroky. Dovolte nám tedy provázet vás na cestě k osobnímu růstu.

Nabízíme vám možnost individuálních i firemních lekcí, z několika oborů, konaných dle vašich preferencí prezenční či online formou. Naše studenty posouváme ve studiu dále díky modernímu přístupu a principům nové informatiky. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a individuální přístup je u nás samozřejmostí.

V první linii pomáháme učitelům a dětem

připravit se na budoucnost

Ing. Tomáš Bartůněk
Ing. Ondřej Činátl
Ing. Stanislav Mašek
Hana Holemá

S nadšeným týmem zkušených „ajťáků“ rozšiřujeme klíčové kompetence prostřednictvím inovativní výuky informatiky. Bez nesmyslného šprtání vedeme žáky vlastní aktivitou k zajímavému poznání. Učíme je objevovat svět, který na ně v budoucnu čeká.

Počítač vnímáme jako prostředek pro porozumění světa

Informatika se ve školách učí často v izolovaných blocích, které nevedou k žádnému vyššímu cíli. Velmi často se informatika ve škole redukuje na práci s počítačem a nedostatečně reaguje na změny v budoucí praxi. Jak říká Dijkstra, držitel Turingovy ceny: „Informatika není o počítačích více než astronomie o dalekohledech.“ My věříme v něco, čemu se říká informatické myšlení. U informatického myšlení není výuka pouze o počítačích, ale o rozvoji myšlení člověka. Více o informatickém myšlení naleznete v projektu imysleni.cz. 

Učíme tomu, jak porozumět počítači! To především pomocí kódování, algoritmizací, programování, pochopení informací, porozumění informacím, datům a jejich struktuře, modelování, optimalizace, robotiky a grafů. To ale neznamená, že zapomínáme učit, jak ovládat počítač. Uživatelské dovednosti jako psaní, komunikace, bezpečnost a ovládání si naši žáci také trénují. Jen se to učí v okamžiku, kdy to potřebují. Právě v tento okamžik v tom totiž spatřují smysl a učení jde tak mnohem rychleji.

Galerie

Pomáháme naplňovat cíle informatiky

Jaké jsou cíle informatiky?

1. Moderní pohled na informatiku.
2. Programování jako prostředek k růstu, nejenom znalostí jazyka.
3. Informatika musí být užitečná pro každého žáka.
4. Stupňujeme náročnost po malých krocích, které jsou dobře promyšlené a odůvodněné.
5. Žáci pracují spolu, ve dvojici, ve skupině.

Je vůbec výhodné se učit novým způsobem informatiku?

Jasně že. Výhodou posilování informatického myšlení je celá řada nově získaných dovedností jako schopnost lépe se rozhodovat, být efektivnější při řešení problému, vymýšlet chytrá řešení atd. Nová informatika je jazyk přemýšlení novým způsobem, nový nástroj pro poznávání světa. Žáky taková informatika baví. O čem jiném má být vzdělávání, než že mají děti s radostí a chutí poznávat svět a pokoušet se ho měnit?
V jakých odvětví má informatické myšlení uplatnění?

Informatické myšlení není jenom pro „ajťáky“. Většina dnešní výroby se bez počítačů neobejde, taktéž organizace svatby by byla, při nejmenším, o dost složitější a hledání dárců kostní dřeně téměř nemožné. Informatické myšlení dokáže zjednodušit i prosté nakupování nebo dobře číst soupeře při sportu. Informatické myšlení využijeme v běžném životě, ve studiu i v práci.
Proč se taková informatika neučí ve školách?

V řadě škol v České republice už se nová informatika učí, nicméně je to teprve v samých začátcích. V tomto ohledu je u nás velmi nadějný projekt PRIM. V jiných zemí probíhá kurikulární reforma, ve které se mění, v souvislosti s vývojem technologií, postavení informatiky. Jako země na tom ale nejsme zrovna nejlépe, tak to pojďme změnit.
Přejít nahoru