Biorobotika

Místo konání

ZŠ Šumava

Kdy

úterý 16:00 (90 minut)

Cena

1790 Kč / pololetí

Počet lekcí

15

Určeno pro

žáky 2. stupně ZŠ

Společně se seznámíme se základními principy fungování přírody pomocí moderních technologií a robotických pomůcek.

Pokud vaše děti baví bádat v přírodě, ale zároveň jim nejsou lhostejné ani moderní technologie, je tento kroužek právě pro ně. V přírodě totiž, ač to není vždy na první pohled viditelné, fungují mnohé věci také na principu jednoduchých i složitých algoritmů. Neustále se opakující koloběhy látek a zákonitostí. Tyto přírodní algoritmy a programy se budeme společně snažit objevit a zachytit.

Pracovat budeme převážně s Ozoboty. Vyzkoušíme si barevné kódy i jednoduché blokové programování ve Scratchi. A uvidíme, jestli zvládneme i něco dalšího, možnosti určitě budou. Kroužku se nemusí bát ani ti, kteří ještě nemají takové zkušenosti s moderními technologiemi. Technickou část kroužku zopakujeme od úplného začátku.

Propojme společně přírodní vědu s tou technickou.

Biorobotika

V našem kroužku se děti seznámí s principy fungování přírody skrze moderní technologie a robotické nástroje, které propojují přírodní vědu s technickým světem. Ponoříme se do projektů, které nám umožní objevit a zachytit přírodní algoritmy.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Předběžná přihláška

Obsah kroužku

Během pololetí kroužku stihneme 3 až 4 projekty soustav. Jedna práce totiž určitě nebude na jednu lekci. Projekt bude postupovat následně. Našim prvním úkolem bude si o daném tématu zjistit informace, pochopit jeho strukturu a fungování. Použijeme různé moderní i nemoderní zdroje informací a budeme je spojovat. Děti si tak odnesou daleko více informací, než jen ty, které dostanou v úvodním průvodci projektem. Dále začneme rozpracovávat. Někdy budeme kreslit, jindy jen lepit či dokreslovat. Zkrátka budeme muset být i trochu kreativní. A nakonec část, která nám zabere času nejvíce, programování algoritmu soustavy a jeho popsání. Z každého takového projektu vznikne jednoduché žákovské video, které celý proces bude popisovat.

Lektor

Hana Holemá

Lektorka nové informatiky

Přejít nahoru