Robotika s angličtinou pro nejmenší 2

Místo konání

ZŠ Šumava

Kdy

Úterý  14:00 (90 minut)

Cena

1790 Kč / pololetí

Počet lekcí

15

Určeno pro

žáky 1. stupně ZŠ

Svět se čím dál tím více propojuje a angličtina, spolu s dalšími dovednostmi, je klíčem k tomuto světu a možnostem v něm. Ve svých oborech můžete být opravdovou světovou špičkou, ovšem pokud budete mít svázané ruce jazykem, v dnešním světě se ztratíte.

Čím dříve se studiem jazyka začneme, tím větší přirozeností se pro nás stane v budoucnu. Nenásilným a hravým způsobem si začneme osvojovat základní slovní zásobu a jednoduché fráze. Pomocí didaktických, kreativních a interaktivních pomůcek si rozšíříme znalosti v souvislostech pro různá témata a zároveň si také osvojíme základy algoritmizace. Ta nám skvěle pomůže si slovíčka lépe a rychleji pamatovat.

Angličtina s robotikou pro nejmenší 2

Vítejte v našem kroužku angličtiny pro děti s robotickými společníky! Spojujeme zábavu s učením, aby děti hravě osvojovaly jazyk a rozvíjely kreativitu i logické myšlení pomocí interaktivních pomůcek a algoritmizace.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Předběžná přihláška

Obsah kroužku

Lekce obvykle probíhají v několika blocích. První blok je vždy věnován zopakování z předchozích lekcí. Opakujeme slovíčka za pomoci her, kartiček, robotů, jak se nám zrovna chce. Dále přecházíme v rámci souvislostí na blok druhý, kterým je nové téma, nový okruh slovíček či frází. Učíme se je správně vyslovovat a psát. Vstřebáváme, memorujeme a spojujeme. Třetím blokem nová slovíčka začínáme procvičovat. Může to být pracovním listem, algoritmizací na interaktivních podložkách, skládáním kartiček a dalšími z mnoha možností. Ve čtvrtém bloku dostáváme kartičku s novými slovíčky, která jsme se nově naučili, abychom si je mohli doma s rodiči zopakovat, a hodnotíme lekci.

Naším cílem je ukázat dětem, jak moc jsme angličtinou obklopeni a jak to efektivně využít pro její učení. Zároveň dětem vybudujeme prostředí, kde se budou moci navzájem inspirovat a pomáhat si.

Galerie

Lektor

Hana Holemá

Lektorka nové informatiky

Přejít nahoru