ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ 15. 2. 2024

Zpráva ze setkání DIGI centra Elixíru – 15. 2. 2024

Dne 15. února se konalo úspěšné setkání učitelů informatiky, kterého se zúčastnila hojná skupina pedagogů z různých škol. Akce proběhla pod záštitou Elixíru do škol a zaměřila se na problematiku výuky informačních systémů.

Během setkání účastníci získali osvědčené tipy a návody, jak efektivně vyučovat kapitolu nové informatiky – informační systémy. Diskutovalo se o různých metodách výuky a sdílely se zkušenosti z aplikací IS ve výuce.

Atmosféra během akce byla velmi příjemná a inspirativní. Účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí a výměny názorů. K oslavě dne po Valentýnu byl pro účastníky připraven dort ve tvaru srdce, což vyšperkovalo celé setkání.

Doufáme, že se všichni účastníci odnesli z akce nové poznatky a inspiraci pro svou pedagogickou praxi. Těšíme se na další setkání a další společné diskuse o výuce IS. Plánujeme se k tomuto tématu vrátit a vyzkoušet si zapojit robotické pomocníky.

Zajímavé odkazy k tématu:
https://opocitacich.cz/is.html
https://www.imysleni.cz/ucebnice
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
https://coda.io/

Těším se na další setkání,

Ing. Tomáš Bartůněk, MBA
vedoucí centra

Přejít nahoru