Institut nové informatiky

Institut nové informatiky

Je nezisková organizace složená z učitelů informatiky a odborníků v oblasti IT. Pomáháme trénovat učitele v nové informatice a poskytujeme dětem zážitkové vzdělávání s cílem rozvíjet jejich informatické myšlení.

Pomáháme učitelům, kteří chtějí naučit své žáky myslet.

Podporujeme aktivity učitelů vedoucí ke změně ve způsobu učení informatických i neinformatických předmětů s cílem rozvíjet u žáků informatické myšlení.

Co je informatické myšlení?

Informatické myšlení je v podstatě schopnost myslet jako informatik. Tedy dokázat identifikovat problém, analyzovat ho, najít cesty k úspěšnému řešení a vybrat ten nejlepší a ten úspěšně aplikovat.

Jedná se o důležitý myšlenkový proces vedoucí k porozumění technologiím budoucnosti. Informatické myšlení je často spojováno s počítači, ale je důležité vědět, že to jde i bez nich.

Cílem není vychovávat nové programátory, informatické myšlení je užitečné pro všechny.

Existují 4 základní kameny informatického myšlení

Algoritmus

Vzory a sekvence

Abstrakce

Dekompozice

Pojďme se připravit na změnu ve školách

V lednu MŠMT vydalo upravený RVP pro oblast digitálního vzdělávání. Na 1. stupni proběhne změna (povinně) 1.9. 2023 a na 2. stupni pak 1. 9. 2024. Změna se dále musí dotknout i středoškolského vzdělávání. Více se dozvíte na revize.edu.cz.

Přejít nahoru