Nová informatika pro děti

Učíme žáky myslet jako informatik

Prostřednictvím vzdělávacích kroužků rozvíjíme především takové kompetence, které pomohou našim žákům zvládat činnosti napříč všemi obory. Naším cílem není vychovávat nové programátory, správce sítě nebo profíky na kancelářský software. My věříme v to, že myslet jako informatik pomáhá při řešení mnoha, často i komplexních, problémů reálného světa.

Věříme, že je důležité udržet u žáků zvídavost a radost z objevování. Šetrně zacházíme s chybou, která je v našem procesu velmi důležitá a ukazuje nám, které postupy nefungují. Už dneska je IT součástí všech oborů, které si žáci volí ke svému budoucímu povolání.

Ve školách se v současné době žáci učí především ovládat počítač, ale už se mnohdy nedostane na rozvoj něčeho, čemu se říká informatické myšlení. U informatického myšlení není výuka jen o počítačích, ale o rozvoji myšlení člověka. Většina lidí se stereotypně domnívá, že „ajťák“ je takový ten kluk podivín, zavřený se svým počítačem, který nekomunikuje s okolím. Nicméně IT se v posledních letech diametrálně změnilo a znamená něco zcela jiného.

Naše vzdělávání je pro všechny, holky i kluky, talentované i netalentované, introverty i extroverty, … Ke všem kurzům si vytváříme vlastí materiály, ale také často čerpáme z učebnic imysleni.cz.

Nabídka kroužků

3D modelování 2

Společně s žáky objevíme svět 3D modelování. Nejen díky moderním pomůckám jako 3D pera, tiskárny, skenery, vytvoříme vlastní umělecká díla. Těšíme se na kreativní a zábavné tvoření. Pojďme společně tvořit!

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

3D tisk

Kroužek je vhodný pro začátečníky i žáky s již rozšířenou znalostí tisku. Během pololetí se naučíme navrhnout vlastní výrobek, vymodelovat ho v online programu a připravit ho na tisk. Vše přeneseme na tiskárnu a výrobek si vytiskneme.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Angličtina s robotikou pro nejmenší 2

Vítejte v našem kroužku angličtiny pro děti s robotickými společníky! Spojujeme zábavu s učením, aby děti hravě osvojovaly jazyk a rozvíjely kreativitu i logické myšlení pomocí interaktivních pomůcek a algoritmizace.

ZŠ Šumava

● obsazeno

1 790 Kč

Robotika s Micro:bitem

Objevte s námi světoznámou LEGO stavebnicí, kterou díky malému počítači posuneme na další úroveň. Budeme stavět, programovat a bavit se spolu s postavenými roboty.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Programování her ve Scratchi

Děti se zapojí do kroužku, kde se známí s blokovým programováním a postupně budou vytvářet různé hry – od logických a závodních po typy jako Snake či Flappy Bird. Zahrajete si s námi?

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Vynálezci v obraze

Tvorba fascinujících videí a objevování kreativity na plátně. Přijďte odemknout svůj tvůrčí potenciál. Budeme vyprávět inspirativní příběh a sdílet ho s celým světem.

ZŠ Šumava

● volno

1 290 Kč

Robotika v předmětech

Pokud chtějí děti prozkoumávat svět robotiky, kroužek jim skrze různé stavebnice a principy algoritmizace umožní hravě objevovat svět. Můžeme se tak společně připravit na budoucí svět.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Biorobotika

V našem kroužku se děti seznámí s principy fungování přírody skrze moderní technologie a robotické nástroje, které propojují přírodní vědu s technickým světem. Ponoříme se do projektů, které nám umožní objevit a zachytit přírodní algoritmy.

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Anglická konverzace

Nebojte se mluvit v angličtině! Díky anglické konverzaci se můžete posunout a zbavit se zbytečného strachu a stresu. Prostřednictvím párových a skupinových aktivit se nám to společně podaří!

ZŠ Šumava

● volno

1 790 Kč

Nabídka projektových dní pro žáky

Naše akce jsou plné zábavy, získávání dovedností (soft skillů) a zkušeností. Věříme, že informatika může být užitečná pro všechny. Vnímáme ji totiž jako prostředek k dalšímu poznávání a měnění světa.

Pojďte s námi poznat „jazyk“ přemýšlení novým způsobem. Velmi malé a dobře promyšlené a odůvodněné kroky vás přivedou do nového světa.

Den s novou informatikou pro 1. stupeň

Jak by mohla vypadat výuka na 1. stupni na vaší škole? Přijedeme k vám a všechno ukážeme. A to buď ve třídě s žáky nebo přímo vám učitelům.

ZŠ Šumava

● volno

3 200 Kč

Den s novou informatikou pro 2. stupeň

Jak by mohla vypadat výuka na 2. stupni na vaší škole? Přijedeme k vám a všechno ukážeme. A to buď ve třídě s žáky nebo přímo vám učitelům.

ZŠ Šumava

● volno

3 200 Kč

Den s robotickými pomůckami

Předáme přímo vám nebo žákům radost z výuky nové informatiky prostřednictvím robotických pomůcek. Přijedeme s malými pomocníky a ukážeme vám, jak na to.

ZŠ Šumava

● volno

3 900 Kč

Přejít nahoru