ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ 23. 11. 2023

Zpráva ze setkání DIGI centra Elixíru – 23. listopadu

Dne 23. listopadu se v rámci DIGI centra Elixíru konalo fascinující setkání s názvem „Jak nás technologie učí vidět a slyšet svět barevněji“. Tuto inspirativní přednášku vedla výjimečná lektorka Baruš Jeřábková, která je známá jako umělkyně, pedagožka a průkopnice digitálních technologií ve školství.

Obsah setkání: Přednáška Baruš Jeřábkové se zaměřila na to, jak moderní technologie mohou otevřít nové dimenze vnímání světa. Účastníci měli možnost nahlédnout do světa umění, bádání a tvoření s pomocí digitálních nástrojů. Lektorčiny dovednosti a vášeň pro propojení umění a technologie zpřístupnily nové možnosti pro vnímání okolní reality.

Interaktivní prvky: Během setkání nechyběla interaktivita. Účastníci měli možnost zapojit se do her se světlem a experimentovat s různými aplikacemi pro zachycení a úpravu reality. Baruš Jeřábková představila praktické příklady, jak lze využívat technologii k posunu lidského vnímání a kreativity.

Nadšení účastníků: Všichni účastníci setkání projevili své nadšení z prezentace a interaktivních aktivit. Baruš Jeřábková dokázala předat nejen technické aspekty, ale i vášeň pro objevování nových možností a barevnějšího pohledu na svět. Setkání tak nejenže poskytlo užitečné informace, ale také inspirovalo účastníky k dalšímu zkoumání spojení technologií a umění.

Závěr: Toto setkání v DIGI centru Elixíru bylo nejen o technologiích, ale také o otevírání nových perspektiv ve vnímání okolního světa. Lektorka Baruš Jeřábková vnesla do setkání svou jedinečnou energii a znalosti, které zanechaly trvalý dojem na všechny zúčastněné. Těšíme se na další inspirativní akce v rámci DIGI centra Elixíru.

Ing. Tomáš Bartůněk, MBA
vedoucí centra

Přejít nahoru